24.11.2017

Published 24.11.2017 by manetonoyan

24.11.2017

ԵԶՈՊՈՍ

ԳՅՈՒՂԱՑԻՆ ՈՒ ԻՐ ՈՐԴԻՆԵՐԸ

Գյուղացու մահը մոտեցել էր: Նա ուզում էր, որ իրենից հետո որդիները լավ հողագործ դառնան: Նրանց հավաքեց ու ասաց. «Սիրելի՛ զավակներս, ես մի խաղողի վազի տակ գանձ եմ թաղել»: Հենց որ նա մեռավ, որդիները շտապ վերցրին բահերն ու թիերը և իրենց ամբողջ հողամասը մի լավ փորեցին: Ճիշտ է, նրանք գանձ չգտան, բայց այգին առատ բերք տվեց:

Առակս ցուցանե, որ աշխատանքը գանձ է մարդկանց համար:

  1. Ի՞նչ հասկացար առակն ընթերցելիս։
  2. Աշնան ընթացքում քեզ հետ պատահած ամենահետաքրքիր դեպքը գրավոր պատմի՛ր ու պատմությունդ վերնագրի՛ր(եթե չգիտես հետաքրքիր մի դեպք. աշնանային  մի գեղեցիկ օր նկարագրիր):

Ես իմ դասարանի հետ աշնանը ճամփորդության էի գնացել ընկեր Անահիտի և ընկեր Իվետաի հետ։ Ճամփորդեցինք  Թալին։ Շատ հետաքրքիր էր։

Реклама

Նոյեմբերի 24. 2017թ.

Published 24.11.2017 by manetonoyan

Բանավոր հաշվարկ: Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝ Գումարման զուգորդական հատկությունը՝

Դասագրքից՝ էջ 36: Снимок 5.PNG

Առաջադրանքներ գրքից՝ 180, 181, 182, 183,

Снимок 6

180

7x60x5=               6x40x5                5x4x5x4x5x4

172x2x5=            5x20x314             6x5x6x5x6x5

60x50x90=         70x50x40              2x4x3x2+6x7x5x2=

181   

182

183

 

184-ը կարդում հասկանում քննարկում ենք, և կատարում 185:

 

23.11.2017

Published 23.11.2017 by manetonoyan

23.11.2017

Հրանտ Մաթևոսյան`  Կանաչ դաշտը։

1.Նկարագրի՛ր` ինչպիսի՞ն էր ժայռը:

Ժայռը բարձր էր և ուժեղ։

 2.Ինչո՞ւ էր մտահոգված քուռակի մայրը:

Քուռակի մայրը մտահոգված էր, որովհետև նա գիտեր, որ ճայթյուն է լինելու և քուռակը կվախենար։

3.Ե՞րբ քուռակը մոռացավ, որ ինքը վախեցել է կայծակի ճայթյունից:

Քուռակը մոռացավ ճայթյունի մասին երբ տեսավ մասրենին և լսեց անձրևի թմբակահարումը։

4.Նկարագրի՛ր քուռակին:

Քուռակը աստղազարդ էր, նա ուներ սև բաշ և պոչ, նրա աչքերը շատ գեղեցիկ էին,նա սպիտակ էր։

5.Տեքստից ընտրի՛ր քեզ դուր եկած նախադասությունը

Մոր լանջի տակից, ականջները սրած, քուռակը մի քիչ լսեց անձրևի (թմբկահարումը) կաղնու տերևներին, մի քիչ նայեց ժայռին, մասրենու թփին, կաղնուն, աչքերը թարթեց և մոռացավ, որ ինքը վախեցել է կայծակի ճայթյունից, կարծեց` ինքը մոր մոտ էր եկել կուրծք ուտելու։ 

22.11.2017

Published 22.11.2017 by manetonoyan

22.11.2017

1.Հրանտ Մաթևոսյան`  Կանաչ դաշտը։

2. Դուրս գրի՛ր տեքստի փակագծերում դրված բառերը և դարձրո՛ւ բայեր:

(փշուր)- փշրվել

(թմբկահարումը) —թմբակահարել

(ազատ) —ազատել

(կանաչ) —կանաչել
3.Լրացրո՛ւ առած-ասացվածքները՝ օգտվելով տրված բառերից:

 

ա/ Ուրիշի համար փոս փորողը ինքը կընկնի մեջը:
բ/Ինչ որ ցանես, այն կհնձես:
գ/Գայլի անունն է դուրս եկել, աղվեսը աշխարհ քանդում:
դ/Լավ է՝մարդու աչքը դուրս գա, քան անունը:
(աղվեսը, փորողը, աչքը, կհնձես)

4.Կետադրի՛ր տրված նախադասությունը:
Քուռակի մայրը գիտեր, որ կայծակը ճայթելու է:

Նոյեմբերի 22. 2017թ.

Published 22.11.2017 by manetonoyan

Առաջադրանքներ՝

1.Առանց արտադրյալները հաշվելուհամեմատիր երկու թվերըԱյնուհետև ստուգիր:

45⋅20    =     20⋅45

45×20=900

20×45=900

 2. Փոխելով արտադրիչների տեղերը՝ հաշվիր:

21⋅63⋅5 = 63 ⋅21⋅5=63⋅105=6615

3. Բնակարանում կա երկու ուղղանկյուն ննջասենյակ: Առաջինի լայնությունը7 մ է, իսկ երկարությունը՝ 10 մ: Որքա՞ն է երկրորդ ննջասենյակի մի կողմը, եթե նրա մյուս կողմը 10 մ է և հայտնի է, որ երկու ննջասենյակների մակերեսները հավասար են:

7×10=70

70:10=7

Պատասխան՝ 7 մ:

4. Մեքենան և հեծանվորդը ճանապարհ են ընկնում: Մեքենան 5 ժամ ընթացավ 66 կմ/ժ արագությամբ, իսկ հեծանվորդի արագությունը 5 կմ/ժ է:

66×5=330կմ

330:5=66ժ

Ա)  Քանի՞ ժամ պետք է ընթանա հեծանվորդը, որպեսզի անցնի նույն ճանապարհը՝ ինչը որ մեքենան:

Պատասխան՝ t=  66  ժամ:

Բ) Քանի՞ կմ անցավ նրանցից յուրաքանչյուրը:

66×5=330կմ

5×5=25կմ

Պատասխան՝  S=   330, 25 կմ:

 

21.11.2017

Published 21.11.2017 by manetonoyan

21.11.2017

Հրանտ Մաթևոսյան

 ԿԱՆԱՉ ԴԱՇՏԸ
Կայծակը չոր ճայթյունով բախվեց ժայռին, մի կողմ շպրտվեց և թաղվեց կանաչ գետնի մեջ։ Ժայռը կարծր էր, կայծակը հազիվ թե կարողացավ գորշ այդ ժայռից պոկել քարի մի երկու (փշուր)։ Ժայռի տակ կանաչ գետինը այդ հովտում ճայթող բոլոր կայծակների գերեզմանոցն էր. գարունների և ամառների բոլոր կայծակները թաղվում էին ժայռի տակ, և մոտիկ կաղնին միշտ, ամեն ճայթյունի վախից սրսփում և, իր մտքում, կաղնիորեն շնորհակալ էր լինում ժայռին այն բանի համար, որ նա՝ ժայռը, հովիտ նետվող բոլոր կայծակները ձգում թաղում է իր տակ և կաղնուն փրկում խանձվելուց։
Քիչ առաջ, երբ կայծակը պտտվում էր հովտի և բլուրների վրա և մտածում էր ճայթել ու դեռ չէր ճայթել, քուռակի մայրը մեղմ խրխինջով կանչեց քուռակին. քուռակի մայրը գիտեր, որ կայծակը ճայթելու է, ճայթյունը վախեցնելու է քուռակին, իսկ քուռակը կարծեց` մայրն իրեն կանչում է կուրծք տալու և ականջ դրեց ինքն իրեն, ականջները շարժեց և ուկնդրել սկսեց ինքն իրեն, թե ինքն արդյոք ուզում է կուրծք ուտել, և այնքան էլ չէր ուզում ուտել, ուզում էր խոտերից ու ծաղիկներից հոտ քաշել և մեկիկ–մեկիկ ճանաչել խոտերը, և հենց այդ ժամանակ ճայթեց կայծակը։ Քուռակը խրտնեց ու վազեց դեպի մայրը, բայց շատ էր վախեցել, մորը չէր տեսնում, ուրիշ կողմ էր փա□չում։ Մայրն ուզեց գնալ դեպի քուռակը, բայց վզի պարանը խանգարեց։ Եվ մայրը քուռակին խրխինջով կանչեց իր մոտ։
Քուռակը մեկ ամսվա քուռակ էր, միամսյա նրա կյանքում դա առա□ին կայծակն էր։ Նա պատսպարվեց մոր լանջի տակ։ Մոր լանջի տակից, ականջները սրած, քուռակը մի քիչ լսեց անձրևի (թմբկահարումը) կաղնու տերևներին, մի քիչ նայեց ժայռին, մասրենու թփին, կաղնուն, աչքերը թարթեց և մոռացավ, որ ինքը վախեցել է կայծակի ճայթյունից, կարծեց` ինքը մոր մոտ էր եկել կուրծք ուտելու։ Գանգուր սև պոչիկը թափահարելով՝ քուռակը մտավ մոր փորի տակ։ Պառավ ձին ոտքը ետ դրեց և թուլացրեց կաթի երակները, որպեսզի իր քուռակը (ազատ) ծծի և կուշտ ծծի։
Դա աստղազարդ քուռակ էր, այսինքն՝ ծածկված էր եղյամի հատիկների նման աստղիկներով։ Ոտքերը բարակ ու երկար էին։ Ետևի աջ ոտքի սրունքը սպիտակ էր։ Ինքը կարծես եղյամոտ էր, ետևի աջ ոտքը՝ ձյունոտ։ Վիզը բարակ ու երկար էր։ Գլուխը փոքր էր, ճակատին կլորիկ սպիտակ կար, աստղածաղկի նման։ Այդ հովտի առվից ջուր խմելու էին գալիս եղնիկներ, ուլեր ու գառներ, նաև՝ այդ ձին, որ շատ քուռակներ էր ունեցել, բայց այս քուռակը այս (կանաչ) դաշտի ամենագեղեցիկ արարածն էր։ Բաշը և պոչը սև էին։ Մենք չգիտեինք, թե ինչպիսին են քուռակի աչքերը, որովհետև նա խրտնում էր, և մենք չէինք կարողանում մոտենալ նրան, բայց ասենք, որ այդ քուռակի աչքերը շատ գեղեցիկ աչքեր էին, քանի որ ձիերի աչքերը գեղեցիկ են լինում, շրջապատն արտացոլվում է ձիերի աչքերում։ Քուռակի աչքերում հիմա արտացոլվում էին կաղնին, ծաղիկները, մասրենին, իր կարմիր մայրը և ամբողջ կանաչ հովիտը։
Նա մի քիչ հիմարիկ էր, բայց հիմարիկ էր փոքրության պատճառով։ Անձրևի կաթիլը գլորվեց մտավ նրա ոտքերի արանքը, և նա խրտնեց ու փախավ մոր մոտից։ Մայրը նրան ետ չկանչեց. անձրևը դա□արել էր, կայծակ այլևս չէր ճայթելու, և հիմա արև էր։

  1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դուս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
    փա□չում, առա□ին, դա□արել

 

  1. Գրի՛ր տեքստում ընդգծված բառերի հոմանիշները:
    մայրը —

—————————————          ————————————

—————————————         ————————————
3.Ի՞նչ է նշանակում ունկնդրել բառը.
ա/համաձայնվել
բ/լսել

գ/տեսնել

դ/խոսել

4.Նշված տարբերակներից որո՞ւմ է ճիշտ նշված երկվա երեխա դարձվածքի իմաստը.

ա/ վաղուց ծնված, խելոք
բ/շուտ ծնված, շուտ մեծացած
գ/անչափահաս, դեռ շատ փոքր
դ/իմաստուն

5.Տեքստից դո՛ւրս գրիր եզակի թվով գործածված չորս գոյական և կազմի՛ր դրանց հոգնակին:

————————————              ——————————————
————————————              ——————————————
————————————              ——————————————
————————————              ——————————————