Իմ արձակուրդի գիրքը «Էմիլը»

Published 16.08.2018 by manetonoyan

Ես արձակուրդի ընթացքում կարդացել եմ միքանի գիրք, բայց բոլորից շատը ինձ դու է եկել «» որը ես վերցրել եմ Զանգակ գրատան ամառաին ըթերցանության ծրագրի քարտով: Իսկ դուք գիտե՞ք թե ինչ է ամառային ընթերանությունը: Առաջին անգամ դու գնում ես գիրքը և ստանում ես քարտ, իսկ եթե դու ամառվա ընթացքում կարդաս այդ գիրքը դու կփոխես այն տնակի մեկ այլ գրքի հետ:Հենց այդ քարտուվ էլ ես ամառվա ընթացքում կարդացի Լյոնաբերգյացի Էմիլի երեք մասը:այդ գիրքը մի շատ չարաճճի տղայի մասին է վորի անունը Էմիլ էր:

 

Реклама

Մայիսի 24. 2018թ.

Published 24.05.2018 by manetonoyan

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 145 հար․+ 78 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

145780

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 45 հար․+ 5 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

4550

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում  16 հազ․+ 34 տ․կարգային գումարելիների գումարին։

16340

Առաջադրանք 2.

Հաշվիր 4200։(241-a:8)+479 արտահայտության արժեքը` իմնալով, որ a=328:

458

Առաջադրանք 3.

Քառակուսու մակերեսը 16 քառակաուսի սանտիմետր է: Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի դեցիմետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

Քառակուսու մակերեսը 9 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։

Առաջադրանք 4.

5կմ 7մ 3սմ-ն արտահայտիր սանտիմետրերով։
500703
15կմ 4մ 2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով։
15042
24կմ 8մ 3մմ-ն արտահայտիր միլիմետրերով։
24008003

Առաջադրանք 5.

 Բալը գտնվում է բաժակի մեջ: Տեղափոխել լուցկու երկու հատիկ այնպես, որ բալը հայտնվի բաժակից դուրս:

Երկհնչյունների ուղղագրությունը

Published 24.05.2018 by manetonoyan

յա-իա-եա

յա երկհնչյունը գրվում է իա տառերով՝ 
ա) հետևյալ հայերեն բառերում՝ դաստիարակ, հեքիաթ, օվկիանոս, կրիա, խավիար, բամիա, փասիան
բ) մի շարք անուններում և ազգանուններում՝ Մարիամ, Երեմիա, Եղիա, Եղիազարյան, Բունիաթյան, Սուքիասյան
գ) աշխարհագրական անունների վերջում՝ Կիլիկիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա և այլն
դ) օտար լեզուներից փոխառված բառերում՝ էներգիա, քիմիա, օլիմպիադա

Կանանց օտար անունները գրվում են յա-ով, ինչպես՝ Ամալյա, Օլյա, բացառություն են Մարիա, Լիա անունները:

Մի քանի անուններ ունեն զուգահեռ ձևեր: Որպես աշխարհագրական անուն գրվում են իա-տառերով՝ Ասիա, Վիկտորիա, իսկ որպես աղջկա անուն գրվում են՝ յա:

Մի-երկու բառում գրվում է եա, ինչպես՝ հրեա, իդեալ, սեանս:

Առաջադրանքներ

  1. Լրացրու՝ գրելով իա կամ յա

Բրազիլիա, սառուցյալ, քրիստոնյա, դաստիարակություն, պաշտոնյա, Ավստրիա, հեքիաթային, հոգ-յակ, լռելյայն, Նորվեգիա, Օֆելիա, միմյանց, ակադեմիա, նյարդային, խարտյաշ, շուրջերկրյա, օլիմպիական, պատյան, քիմյական, Արփիար, Ամասիա

2.Լրացրու՝ գրելով իա կամ եա

Անդրեաս, ակացիա, միլիարդ, այժմեական, քվիարկել, միջօրեական, անատոմիա, բիլիարդ, հրեական, առօրիական:

3.Նախորդ վարժություններից ամեն մեկից ընտրիր 2-ական բառ և կազմիր մեկական նախադասություն:

Ես Բրազիլիայում երբեք չեմ եղել:

Օֆելիան սովորում է հինգերորդ դասարանում:

Ակացիաները շատ գեղեցիկ և անուշահոտ են:

4.Գտիր համարժեք բառերը, լրացրու շարքը:

դեղին, դեղձան, շեկ, …..
Լուռ, լուռումունջ, …..
ժամանակակից, արդի, ….
Երկնագույն, լազուր, լուրթ, ….

May 21-25 MINNY’S VISIT TO TOWN

Published 23.05.2018 by manetonoyan
                                               MINNY’S VISIT TO TOWN
One day Minny, a mouse, came to her friend. Her friend, an old gray mouse, asked her to
sit down at the table and have some tea with her. She put two cups of tea and some bread
on the table. She said she had no sugar and no cheese and butter to eat with the bread. But
she said that there was a mouse in town* who had a lot of good things to eat.
Minny said that she often visited her cousin who lived in town. They had a lot of meat,
butter, cheese and sugar in their house. They had sweets and chocolates, too. But there
was a big animal with green eyes, a big mouth and very big teeth. He lived in that house.
All the mice were afraid of that animal.*
‘I know, my dear, it is a cat. I am afraid of cats myself,’ said the old gray mouse.
‘Yes, that’s a cat,’ said Minny. ‘You see, my dear, they have a lot of good things to eat
but they are afraid of that animal. I think it is better to have only bread and tea than to live
in fear.’

Դուրս գրել անցյալով բառերը, կազմել 3 նախադասություն։ Դարձնել հարցական, տալ դրական կամ բացասական պատասխան։

asked

My mother asked me to do my homework.
Did my mother ask my to do my homework?
No, she didn’t.
Yes,  she did.
lived
I lived in a big house.
Did I live in a big house.
No, I didn’t.
Yes, I did.
was
My trip was fantastic.
Was my trip fantastic.
No, it wasn’t.
Yes, it was.

флешмоб по русскому языку

Published 23.05.2018 by manetonoyan
1.Подберите антонимы (слова с противоположным значением) к словам: РАНО, РАССВЕТ, ЗДЕСЬ, УТРО, ШИРОКИЙ, ЗАПАД
рано-поздно
рассвет-закат
здесь- там
утро-вечер
широкий-узкий
запад-восток
2.Как называют растения, которые никто не сажал и за которыми никто не ухаживает?
уличные
дикие
дикорастущие
3.Как называется самая высокая гора на территории Армении?
Хуступ
Арагац
Тегенис
4.В каком отделе продают масло, сыр, йогурт?
молочные продукты
мясопродукты
овощи-фрукты
5.В каком магазине продают тетради и учебники?
«Одежда»
«Продукты»
«Книги»
6.Найди группу, в которой перечислены только домашние звери.
заяц, лиса, лось
курица, утка, индейка
кролик, коза, собака
7.В какое время дня мы завтракаем?
утром
днем
вечером
. В какое время дня мы ужинаем?
утром
днем
вечером

Ծղրիդը

Published 22.05.2018 by manetonoyan

Ես կարդացի ծղրիդի մասին։ Իմացա թե ինչպես է  նվագում այդ հրաշալի երգերը։Նաև իմացա, որ ծղրիդը շատ մաքրասեր է և ունի այնիսի գեղեցիկ տուն ունեն ինչպիսին ոչվոք չունի, Նույնիսկ մարդիկ։ Ծղրիտները ունեն իրենց տներում պահարան, անկողին և այլն։

Մայիսի 22. 2018թ.

Published 22.05.2018 by manetonoyan

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 15հազ․+24տ․կարգային գումարելիների գումարին։

15240

Առաջադրանք 2.

Թվի 1/5 մասը 50 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։
50×5=250
Թվի 2/3 մասը 20 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։
20×3:2=30
Թվի 6/7 մասը 42 է։ Ո՞րն է այդ թիվը։
42×7:6=49

Առաջադրանք 3.

Քանի՞ րոպե է 7/5 ժամը։
Քանի՞ րոպե է 12/5 ժամը։
Քանի՞ րոպե է 1/5 ժամը: