Անտեսնելի Տոնինոյի արկածները Գլուխ յոթերրորդ

Published 20.11.2018 by manetonoyan

Գլուխ յոթերորդ

1.Պատկերացրու՝ դու ես Տոնինոյի փոխարեն, արդեն հոգնել ու ձանձրացել ես անտեսանելի լինելուց, քեզ մենակ ու անզոր ես զգում, ի՞նչ ելք կգտնեիր:
ես նորից շատ կուզենաի, որ դառնամ անտեսանելի ու իմ մոտ նորից կստացվի դառնալ նույն ձևի ինչպես առաջ։

2. Ի՞նչ ես կարծում՝ ինչո՞ւ Պաոլան տեսավ Տոնինոյին:
Ես կարծում եմ, որ պաոլան նույնպես անտեսանելի էր դարձել ինչպես Տոնինոն։

Реклама

20.11.-21.11.

Published 20.11.2018 by manetonoyan

Прочитайте текст.

«Синие листья»

1(103)У Кати было два зелёных карандаша. А у Лены ни одного. Вот и просит Лена Катю:
—  Дай мне зелёный карандаш. А Катя и говорит:
— Спрошу у мамы.
Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает Лена:
— Позволила мама?
А Катя вздохнула и говорит:
— Мама-то позволила, а брата я не спросила.
— Ну что ж, спроси ещё у брата, — говорит Лена. Приходит Катя на другой день.
— Ну что, позволил брат? — спрашивает Лена.
— Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш.
— Я осторожненько, — говорит Лена.
— Смотри, — говорит Катя, — не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да не рисуй много.
— Мне, — говорит Лена, — только листочки на деревьях нарисовать надо да травку зелёную.
— Это много, — говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сделала. Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, побежала за ней:
— Ну, что ж ты? Бери!
— Не надо, — отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает:
— Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие?
— Карандаша зелёного нет.
— А почему же ты у своей подружки не взяла? Молчит Лена. А Катя покраснела как рак и говорит:
— Я ей давала, а она не берёт. Посмотрел учитель на обеих:
— Надо так давать, чтобы можно было взять.
Ответьте на вопросы.

 1.  Сколько зелёных карандашей было у Кати?

  три
  два
  один
  четыре

 2. Разрешала ли мама Кати дать зелёный карандаш Лене?

  нет, не разрешила
  да, разрешила
  сказала, что подумает
  забыла о просьбе Кати

 3. Разрешил ли брат Кати дать зелёный карандаш Лене?

  нет, не разрешил
  забыл о просьбе Кати
  сказал, что подумает
  да, разрешил

 4.  Почему Катя не дала зелёный карандаш Лене?

  считала, что Лена сломает ее карандаш
  забыла о просьбе Лены
  дала зелёный карандаш другой девочке
  карандаш Кати потерялся

 5. Что пообещала Лена если Катя даст ей зелёный карандаш?

  забрать карандаш домой
  осторожно рисовать карандашом
  поменять зелёный карандаш на синий
  просто промолчала

 6. Взяла ли Лена зелёный карандаш у Кати?

  да, взяла
  нет, не захотела брать
  взяла коричневый карандаш
  взяла желтый карандаш

 7.  Почему Лена не захотела взять зелёный карандаш у Кати?

  Лене нужен был фиолетовый карандаш
  Лена забыла взять карандаш у Кати
  Кате было жалко свой зелёный карандаш
  Лена поняла, что Кате было жалко свой зелёный карандаш

 8.  О чем спросила Лену учительница?

  почему листья на деревьях жёлтые?
  почему листья на деревьях фиолетовые?
  почему листья на деревьях синие?
  почему листья на деревьях коричневые

 9. Что ответила покрасневшая Катя учительнице?

  я не дала зелёный карандаш Лене
  я дала Лене карандаш
  я забыла карандаш дома
  я ей давала, а она не берёт

 10.  Чему учит рассказ?

  не надо делиться
  не надо помогать другим
  хорошо быть жадным
  надо уметь дружить

Երկհնչյունների ուղղագրությունը

Published 19.11.2018 by manetonoyan

ոյ, յո-իո

 

 1. Լրացրու՝ գրելով յո, ոյ, իո երկհնչյունները:
  Միլիոն, յոդ, չեմպիոն, ռադիո, մարմարիոն, արդյոք, ամբիոն, քսանյոթ, ռադիոընդունիչ, օրիորդ, կոմիսիոն, այո, Սրապիաոնյան, Պյոտր, ռադիոկայան:
 2. Գոյ և յոթ արմատներով հնարավորինս շատ բառեր կազմիր:
  քարասունյոթ, երեսունյոթ, յոթանասունյոթ, յոթամյա, յոթամսյա, յոթժամյա
  գոյական, գոյություն, գոյատևել,գոյակցություն
 3. Լրացրու համապատասխան բառերը՝ հետիոտն, հոբոյ, խոյակ, թեորեմ, ռադիո:

Ա) Նվագախմբում հոբոյ նվագող չկա:
Բ) խոյակի վրա նռներ և խաղողի ողկույզներ են քանդակված:
Գ) Այս ճանապարհը  հետիոտին  համար է:
Դ) ռադոյով հաղորդում են Կոմիտասի ստեղծագործություններից:
Ե) թեորեմը կարելի է ապացուցել:
4. Յոթ և յոդ բառերը գործածիր նախադասությունների մեջ:

5. Երկխոսություն կազմիր՝ գործածելով արդյոք, նոյեմբեր, միլիոն և այո բառերը:

ույ-յու

Published 15.11.2018 by manetonoyan

1.Լրացրու՝ գրելով  ույ, յու կամ ու:

Համբուրել, աշխույժ, զգուշ, զգուշություն, թույլատրել, թուլտվություն, թույլամորթ, գունավոր, ութնավոր, ընկուզենի, զրույց, հյուրանոց, աղբյուր:

2.Մեկական նախադասության մեջ գործածիր հետևյալ բառերը՝

ա) սյուն-սույն

բ ) բույր-բյուր

գ) հույս-հյուս

3. Շարքերը լրացրու համապատասխան երկհնչյուն ունեցող բառերով՝

ույ- ատամնաբույժ, բույն,
յու- հյութալի, բնություն,

4.Լրացրու յու կամ ու:

Հուշում՝ յու երկհնչյունը գրվում է գոյականներում, ու ձայնավորը՝ ածականներում:

Մեր առջև անսպասելիորեն բացվեց շլացուցիչ շառաչյունով գահավիժող ջրվեժը:
Անթարթ հայացքով նայում էի շառաչյուն ջրվեժին:
Նա հնչուն ձայնով արտասանում էր հայերենի բաղաձայն հնչունները:
Լեռներից իջնող շառաչյուն գետը հոսում էր դաշտի մեջտեղով՝ իր խոխոջյունը լսելի դարձնելով հեռուներում:
Թշնամու հարձակման ժամանակ շարժում էին զանգի պողպատե լեզվակը, և նրա ղողանջյունը սփռվում էր շրջակա գյուղերում:

5.Յուրաքանչյուր կենդանու անվան դիմաց գրիր երկհնչյուն ունեցող մեկ բառ (կամ ձագի, կամ արձակած ձայնի անունը, կամ էլ այդ կենդանու խմբի անունը):

Օրինակ՝ արագիլ-կափկափյուն (արձակած ձայնը)

առյուծ-մռնչյուն
ձի-վրնջյուն
թռչուն-ճրվողյուն
ոչխար-մայուն
կով-բառաչյուն

 

 

Филипок

Published 14.11.2018 by manetonoyan

…Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес, мать ушла на работу. Остались в избе Филипок да бабушка на печке. Стало Филипку скучно одному, бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашёл, взял старую отцовскую и пошёл в школу. Школа была за селом у церкви… Прибежал Филипок к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышны голоса ребят. На Филипка нашёл страх: вдруг учитель его прогонит? И стал он думать, что ему делать. Шла мимо школы бабушка с ведром и говорит: все учатся, а ты что тут стоишь? Филипок и пошёл в школу, снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали своё, и учитель в красном шарфе ходил посередине.
– Ты что? – закричал он на Филипка.
Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил.
– Да ты кто?
Филипок молчал.
– Или ты немой?
Филипок так напугался, что говорить не мог. Он посмотрел на учителя и заплакал.Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят:
– Кто этот мальчик?
– Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришёл в школу.
– Ну, садись рядом с братом, а я попрошу, чтобы мать пускала тебя в школу. Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их уж знал и немножко читать умел.
– Молодец, – сказал учитель. – Кто же тебя учил читать?

Филипок осмелел и сказал:
– Мой брат. Я сразу всё понял.
Учитель остановил его и сказал:
– Ты погоди хвалиться, а поучись.
С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.

Задания.

Соедини слова по смыслу:

отец                                                                                 схватился

изба (избушка)                                                             открыл

отворил                                                                          русское национальное жилище

ухватился                                                                      тайком

украдкой                                                                        подожди

погоди                                                                             папа

К словам из первого столбика подберите соответствующие из второго.

большие                                                       шапка
строгий                                                         шарф
старший                                                       мальчик
красный                                                       брат
полное                                                          бабушка
отцовская                                                    буквы
добрая                                                          учитель
маленький                                                 школа
горячая                                                        ведро
начальная                                                  печка

Երկհնչյունների ուղղագրությունը

Published 14.11.2018 by manetonoyan

յա-իա-եա

 

յա երկհնչյունը գրվում է իա տառերով՝ 
ա) հետևյալ հայերեն բառերում՝ դաստիարակ, հեքիաթ, օվկիանոս, կրիա, խավիար, բամիա, փասիան
բ) մի շարք անուններում և ազգանուններում՝ Մարիամ, Երեմիա, Եղիա, Եղիազարյան, Բունիաթյան, Սուքիասյան
գ) աշխարհագրական անունների վերջում՝ Կիլիկիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա և այլն
դ) օտար լեզուներից փոխառված բառերում՝ էներգիա, քիմիա, օլիմպիադա

Կանանց օտար անունները գրվում են յա-ով, ինչպես՝ Ամալյա, Օլյա, բացառություն են Մարիա, Լիա անունները:

Մի քանի անուններ ունեն զուգահեռ ձևեր: Որպես աշխարհագրական անուն գրվում են իա-տառերով՝ Ասիա, Վիկտորիա, իսկ որպես աղջկա անուն գրվում են՝ յա:

Մի-երկու բառում գրվում է եա, ինչպես՝ հրեա, իդեալ, սեանս:

Առաջադրանքներ

 1. Լրացրու՝ գրելով իա կամ յա

Բրազիա-, սառուցյալ, քրիստոնյա, դաստիարակություն, պաշտոնյա, Ավստրիա, հեքիաթային, հոգյակ, լռելյայն, Նորվեգիա, Օֆելյա, միմյանց, ակադեմյա, նյարդային, խարտյաշ, շուրջերկրյա, օլիմպիական, պատյան, քիմիական, Արփյար, Ամասյա

2.Լրացրու՝ գրելով իա կամ եա

Անդրեաս, ակացիա, միլիարդ, այժմեական, քվիարկել, միջօրեական, անատոմիա, բիլիարդ, հրեական, առօրեական:

3.Նախորդ վարժություններից ամեն մեկից ընտրիր 2-ական բառ և կազմիր մեկական նախադասություն:

4.Գտիր համարժեք բառերը, լրացրու շարքը:

դեղին, դեղձան, շեկ, խարտյաշ
Լուռ, լուռումունջ,լռելյայն
ժամանակակից, արդի, այժմեական
Երկնագույն, լազուր, լուրթ, կապտաչյա

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Published 12.11.2018 by manetonoyan

Երկրակեղևն ունի շերտավոր կառուցվածք: Առանձնացնում են երկրակեղևի երկու հիմնական տեսակ` մայրցամաքային և օվկիանոսային։
Մայրցամաքային երկրակեղևը եռաշերտ է: Վերին շերտը նստվածքային ապարների շերտն է: Նստվածքային ապարների շերտի տակ գրանիտային ապարների շերտն է, իսկ դրա տակ` բազալտային ապարների շերտը։ Երկրակեղևի առավելագույ նհաստությունը 80 կմ է:

Օվկիանոսային երկրակեղևը բարակ է, հաստությունը 5—10 կմ է: Այն կազմված է միայն նստվածքային և բազալտային ապարների շերտերից:
Երկրի միջնապատյանն անընդհատ շարժման մեջ է։ Այդ պատճառով անընդհատ շարժվում է նաև երկրակեղևը, որի հետևանքով տարբեր տեղամասերում ապարաշերտերը կոտրատվում են, թեքվում, բարձրանում, իջնում կամ ծալքավորվում: Գիտնականները պարզել են, որ երկրակեղևում տեղի են
ունենում երկու տեսակի շարժումներ’ ուղղաձիգ և հորիզոնական: Ուղղաձիգ շարժումների հետևանքով երկրակեղևի տարբեր տեղամասեր դանդաղորեն բարձրանում են կամ իջնում: Հորիզոնական շարժումների ժամանակ երկրակեղևի առանձին տեղամասեր մի դեպքում մոտ են ու հաջորդում են իրար, սեղմվում’ առաջացնելով ծալքեր, մյուս դեպքում հեռանում են իրարից’ առաջացնելով խզվածքներ։
Երկրակեղևի առավել շարժունակ, անկայուն տեղամասերում, որոնք կոչվում են երկրածալքեր(գեոսինկլինալներ), կան գործող հրաբուխներ, և հաճախ լինում են ուժեղ երկրաշարժեր: Երկրի մակերևույթին երկրածալքերը համընկնում են լեռնային շրջանների հետ:
Երկրակեղևում կան նաև համեմատաբար կայուն, անշարժ տեղամասեր, որոնք կոչվում են հարթակներ (պլատֆորմներ): Այս տեղամասերում չկան գործող հրաբուխներ, չեն լինում ուժեղ երկրաշարժեր: Երկրի մակերևույթին դրանք համընկնում են հարթավայրերի հետ

 

Առաջադրանքներ՝

 1. Որոնք են երկրակեղևի հիմնական տեսակները:
  մայրցամաքային և օվկիանոսային
 2. Ինչ կառուցվածք ունի երկրակեղևը:
  Երկրակեղևն ունի շերտավոր կառուցվածք
 3. Ինչպիսի շարժումներ են տեղի ունենում երկրակեղևում:
  ուղղաձիգ և հորիզոնական
 4. Որ շերտն է բացակայում օվկիանոսյին մայրցամաքում:
 5. Ինչ է ծալքավորումը:
 6. Ինչ է խզվածքը: